Tin tức

Trường thọ không liên quan đến gen

Trường thọ không liên quan đến genSự khác biệt trong tiến trình phát triển theo lớp tuổi ở những người họ hàng của những người sống lâu so với còn lại của quần thể sẽ chứng minh về vấn đề này.
Bằng thực nghiệm người ta đã xác định được mối liên hệ giữa khả năng chịu đựng đối với đói oxy, giữa sức bền của hệ thống chống giảm oxy và tuổi thọ. Hiển nhiên, yếu tố này giữ vai trò khá quan trọng đối với tần suất trường thọ trong các quần thể xác định của con người. Trong những điều kiện tồn tại tự nhiên động vật không thể sống đến rất già – nó bị chết do những nguyên nhân ngẫu nhiên, không chịu đựng “áp lực” của môi trường xung quanh. Trong động vật thực nghiệm có thể thấy các cá thể sống lâu hơn hẳn so với tuổi thọ của cả quần thể. Mọi người đều biết rằng tồn tại các dấu hiệu sinh học cá thể (ontobiologie) (tương quan với tuổi sinh học) và thời sinh học (chronobiologie) (tương quan với tuổi niên đại). Ở những động vật sống lâu nhịp độ biến đổi về sinh học cá thể chậm. Kết quả thời điểm xuất hiện bệnh lý thay đổi, cái chết đến muộn hơn.
Sự trường thọ của con người không liên quan với sự tồn tại một gen đặc biệt nào mà với đặc điểm toàn bộ tổ chức sinh học của nó, có khả năng hiện thực hóa cho cuộc sống dưới những điều kiện xác định của môi trường xung quanh. Sự khác biệt trong tiến trình phát triển theo lớp tuổi ở những người họ hàng của những người sống lâu so với còn lại của quần thể sẽ chứng minh về vấn đề này. Có luận điểm cho rằng, thời gian sống của động vật càng ngắn bao nhiêu thì những thay đổi theo lớp tuổi trong một hệ thống của nó càng rõ nét bấy nhiêu. Điểm đặc trưng của những người sống lâu là: sự thay đổi hoạt động của từng hệ thống riêng biệt nhịp nhàng, đồng bộ hơn.
Không một ai nghi ngờ về vai trò của các yếu tố môi trường đối với sự phát triển sự sống lâu của con người. Vấn đề tranh cãi ở đây chỉ còn về “sự đóng góp” của chúng vào hiện tượng đặc biệt này, về vai trò chủ yếu của một trong các yếu tố nào đó. Mọi người đồng ý với nhau rằng: không phải một mà cả một tổ hợp các yếu tố môi trường ảnh hưởng lên sự trường thọ của con người. Họ cùng nhất trí với nhau rằng kinh nghiệm sống của một hoặc vài người sống lâu không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tồn tại các đặc điểm dân tộc, quốc gia, lịch sử của sự hình thành trường thọ – chính chúng là cơ sở đa dạng của các tác động môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *