Tin tức

Tuổi thọ có liên quan đến thức ăn

Loài động vật có vú đã xác định được mối tương quan khá mật thiết giữa tuổi thọ loài với lượng protein sử dụng.
Hóa ra ngay bên trong lớp động vật có vú nói chung và trong từng nhóm riêng biệt tồn tại mối tương quan thuận rõ nét giữa tuổi thọ với trọng lượng cơ thể. Còn trong số các cơ quan riêng biệt thì trọng lượng não, gan, thượng thận, thận và cơ tim tương quan rõ nét hơn cả với tuổi thọ. Mối tương quan rõ nét của cơ tim với tuổi thọ loài không chỉ thể hiện qua trọng lượng mà còn qua nhiều đặc điểm chức năng. Tần số co bóp của tim càng thưa và thì tâm trương càng dài, thông số tỷ trọng công năng càng nhỏ, thì tuổi thọ càng lớn. Trọng lượng tương đối của cơ quan (tỷ lệ trọng lượng của cơ quan so với trọng lượng cơ thể) thường tương quan âm tính với tuổi thọ loài.
Người ta cho thấy giảm cường độ các quá trình chuyển hoá một cách luỹ tiến theo mức tăng trọng lượng cơ thể. Vì giữa trọng lượng cơ thể với tuổi thọ loài tồn tại mối tương quan dương tính. Hiển nhiên là cường độ của các quá trình chuyển hoá tương quan âm tính với tuổi thọ. Điều này được phát hiện trên các mô hình khác nhau theo mức độ sản sinh năng lượng hoặc việc sử dụng oxy. Cũng cần phải nhắc tới mối liên quan giữa tuổi thọ với thành phần thức ăn. Ở 37 loài động vật có vú đã xác định được mối tương quan khá mật thiết giữa tuổi thọ loài với lượng protein sử dụng. Còn mối tương quan âm tính đối với glucid và lipid được thể hiện ít rõ hơn.
Từ thời Aristot , Buffon, Smangauzen và Bidder đã xuất hiện các khái niệm quan trọng về tốc độ phát triển và tăng trưởng đối với tuổi thọ loài. Giữa tuổi thọ và thời khoảng phát triển bào thai hoặc tăng trưởng sau khi sinh tồn tại mối tương quan dương tính. Người ta đã phát hiện được mối tương quan dương tính không lớn giữa tuổi thọ loài với số lứa đẻ (không phải số lượng con) trong suốt cuộc đời; cuối cùng tuổi thọ tương quan âm tính với số lượng con trong một lứa đẻ. Từ đây có thể kết luận: thời kỳ phát triển bào thai và sau khi sinh càng dài bao nhiêu, đồng thời số lượng con sinh ra trong lứa đẻ càng ít bao nhiêu thì tuổi thọ loài càng cao bấy nhiêu.
Như vậy, khả năng tiềm tàng của sự sống lâu ở các loài khác nhau dao động trong giới hạn lớn. Thường dải dao động này càng lớn khi nhóm phân loại càng đông cá thể.
Hàng loạt các thông số sinh học – phân tử, hóa sinh, hình thái và sinh lý ở mức độ này hay mức độ khác tương quan với tuổi thọ loài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *