Tin tức

Tuổi thọ con người

Với con người việc làm thay đổi mối tương quan giữa cuộc sống và môi trường chính là tạo nên ảnh hưởng đối với tuổi thọ.
Trong điều kiện cuộc sống tự nhiên việc tìm kiếm thức ăn cần thiết cho sự tồn tại, chạy trốn khỏi loài ăn thịt, tiếp cận với kẻ thù hoặc tìm kiếm nó, sự thay đổi thời tiết trong năm v.v…, đòi hỏi hoạt động cơ bắp tương đối lớn ở động vật, cần có những phản ứng tức thời, tính nhạy cảm cao của hệ phân tích, dài phản ứng của hệ tim mạch phải lớn… Sự phát triển lão hóa, sự xuất hiện những biến đổi các khả năng thích nghi gây ảnh hưởng đến các phản ứng nhanh nhạy, khả năng làm việc, tính chính xác khi phân tích môi trường xung quanh. Trước tiên là sự bất lực khi đuổi bắt mồi, chạy trốn khỏi loài ăn thịt, bất lực đứng nhìn hoặc nghe thấy mối hiểm họa mà không có khả năng di chuyển nơi ở đi xa hoặc chạy trốn v.v, tất cả những điều đó là bước đường cùng do bởi sự suy giảm thích nghi, con vật không còn khả năng tự vệ, trở nên đói khát, tất yếu dẫn đến cái chết. Nói cách khác hình ảnh cuộc sống của hầu hết động vật đã có những biểu hiện lão hóa đầu tiên, những hạn chế khả năng thích nghi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết trong bối cảnh tác động của môi trường xung quanh. Với con người việc làm thay đổi mối tương quan giữa cuộc sống và môi trường chính là tạo nên ảnh hưởng đối với tuổi thọ. Những biến đổi theo tuổi, biểu hiện sớm sự suy giảm khả năng thích nghi, nhưng nhờ lý trí của con người, sự giúp đỡ của gia đình và xã hội đã hạn chế các ảnh hưởng nguy hại đối với họ. Tất cả những điều đó đã tạo cho con người khả năng sống lâu hơn và trong cuộc sống tiếp theo họ lại tiếp tục khắc phục và vượt qua những biến đổi theo tuổi ở một mức cao hơn – tuổi thọ tăng lên.
Tuổi thọ loài
Trong lĩnh vực tiến hóa tồn tại hai quan điểm đối lập nhau về tuổi thọ loài. Quan điểm xuất hiện sớm hơn cho rằng, vì lợi ích chung của loài mà trong quá trình tiến hóa các đặc điểm đảm bảo khả năng phát triển nhanh của nòi giống sẽ được giữ lại lâu dài.
Dựa vào mối liên quan chặt chẽ giữa tuổi thọ với chu kỳ phát triển, trong trường hợp này nó phải rút ngắn lại. Ngược lại, các nhà nghiên cứu khác lại cho rằng, trong đấu tranh sinh tồn và “cạnh tranh” hôn nhân, ưu thế sẽ thuộc về những kẻ có kích thước lớn và “trí tuệ” hơn. Sự chọn lọc theo đặc điểm này sẽ làm cho trọng lượng cơ thể và có thể cả trọng lượng não tăng đáng kể; nó được thể hiện qua việc tăng giai đoạn tăng trưởng và tuổi thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *