Tin tức

Tuổi thọ của quần thể

Tuổi giới hạn đó phụ thuộc rất chặt chẽ với điều kiện sống của quần hệ.
Sự khác biệt của các bộ nhiễm sắc thể đực và cái cho thấy mức độ sâu sắc của sự khác biệt giới tính. Yếu tố giới khu trú trong các nhiễm sắc thể X và Y đặc biệt. Thường các con cái có hai nhiễm sắc thể giống nhau (XX), còn các con đực – hai cái không giống nhau (XY) hoặc một nhiễm sắc thể sinh dục (XO). Những khác biệt về mặt di truyền đã xác định khả năng sinh học của các giống khác nhau. Có quan điểm cho rằng nhiễm sắc thể X thứ hai không có ở đàn ông liên quan với sức bền công năng của bộ máy di truyền ở nữ, khả năng sinh tồn, tuổi thọ cao của họ.
Như chúng ta thấy, không chỉ tồn tại các số liệu riêng biệt mà cả một hệ thống dẫn liệu chứng minh vai trò của các yếu tố sinh học trong việc hình thành sự khác biệt giới tính về mặt tuổi thọ. Chúng được xác định bởi những khác biệt do giới tính trong các cơ chế điều hoà thần kinh thể dịch chuyển hoá và chức năng, chúng liên quan với những đặc điểm di truyền xác định. Các yếu tố kinh tế – xã hội chỉ có thể làm tăng hay giảm những khác biệt tự nhiên về tuổi thọ của nam và nữ giới.
Sự lão hoá trong quần thể
Ta biết rằng tuổi thọ của động vật không đạt đến giới hạn sinh lý cho phép của loài trong các điều kiện tự nhiên. Tuổi giới hạn đó phụ thuộc rất chặt chẽ với điều kiện sống của quần hệ. Người ta phân ra các khái niệm: tuổi thọ sinh lý và tuổi thọ sinh thái. Về mặt lý thuyết, khái niệm thứ nhất được hiện thực hóa khi không có các yếu tố cần loại trừ và tử vong ở mức tối thiểu. Trong tự nhiên không thể có những điều kiện đó mà chỉ có được ở các loài gia cầm hoặc trong các công viên bách thú, hoặc trong các cơ sở nuôi súc vật thí nghiệm. Trong tự nhiên việc loại trừ do tuổi tác đều mang tính chọn lọc tự nhiên, theo Shmalgauzen một khi mức tử vong cao lại xảy ra ở những con vật chưa hoàn thiện sinh dục, thì để bù lại con vật đã kéo dài thời kỳ sinh sản và kéo dài tuổi thọ, điều đó thể hiện quy luật chọn lọc tự nhiên; khi mức tử vong ở những con vật trưởng thành tăng lên thì việc chọn lọc diễn ra dưới hình thức rút ngắn thời hạn chu kỳ sinh sản và rút ngắn tuổi thọ. Tuổi thọ sinh thái của những con vật riêng biệt hoặc các nhóm của một loài nào đó liên quan với những điều kiện sinh thái trong quần thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *