Tin tức

Tuổi thọ loài

Phân tích sự khác nhau về tuổi thọ loài trước hết phải chú ý tới hiện tượng gần giống nhau về tuổi thọ của các loài họ hàng gần.
Tuy nhiên khó có thể xác định được quan điểm nào đúng hơn. Vì cả hai đều rất logic, nhưng lại không đủ căn cứ. Thiên nhiên thường “chọn” mối tương quan tối ưu giữa các khuynh hướng. Ngoài ra sự tiến hóa của một nhóm động vật (ví dụ như côn trùng) có thể xảy ra theo hướng tăng số lượng thế hệ và rút ngắn tuổi thọ; còn đối với loài khác (như động vật có xương sống) lại xảy ra theo con đường tăng trưởng kích thước và tăng tuổi thọ.
Kết quả quan trọng cuối cùng ở đây là: nhờ có những thay đổi nhất định được củng cố trong bộ gen đã xuất hiện loài mới với tuổi thọ tăng gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Khi phân tích sự khác nhau về tuổi thọ loài trước hết phải chú ý tới hiện tượng gần giống nhau về tuổi thọ của các loài họ hàng gần. Ngược lại, trong trường hợp “sự phân tách” của các loài xảy ra càng sớm bao nhiêu thì sự khác nhau về mặt tuổi thọ càng lớn bấy nhiêu.Trong thế giới động vật sự khác biệt về mặt tuổi thọ như sau: nói chung sự khác biệt này có thể từ một vài ngày cho đến hàng chục năm. Hiển nhiên loài rùa sống lâu hơn cả, có con sống tới 150 tuổi và cao hơn nữa. Tuổi thọ ngắn nhất của các loài động vật có vú (giống gậm nhấm nhỏ) chỉ bằng 1-2 năm. Loại sống lâu nhất là con người, có tuổi thọ 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Trong giới hạn của lớp thì sự khác biệt về mặt tuổi thọ loài không quá 1-2 con số, còn trong họ hàng 1 con số; ví dụ: mặc dù kích thước của họ mèo rất khác nhau, cách sống của chúng cũng vậy,song tuổi thọ loài chỉ khác nhau trong khoảng 2-3 lần. Nó dao động trong giới hạn 20-40 tuổi. Điều quan trọng là bằng cách nào đó những thay đổi liên quan với những biến đổi các thông số sinh học phân tử, hình thái và sinh lý. Sự đa dạng của các cá thể qua các chỉ số nêu trên và tuổi thọ làm cho mô hình chủng loại phát sinh trở thành vũ khí có nhiều triển vọng trong việc xác định cơ chế sống lâu và con đường kéo dài sự sống.
Theo quan điểm của R. Cutler nhà lão khoa hàng đầu của Mỹ thì quá trình lão hóa vô cùngphứctạp. Điều này chứng tỏ vấn đề kéo dài cuộc sống các phương pháp cổ điển là vô vọng. Chính những ham muốn tưởng tượng không dựa trên một cơ sở nào cả đã ngăn cản nhiều nhà bác học thiên tài tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *