Tin tức

Tuổi thọ trung bình

Tuổi thọ trung bình – đó là chỉ số tích phân của trạng thái sức khỏe nhân dân.
Tuổi thọ trung bình sắp tới là tiêu chuẩn quan trọng và khái quát, biểu hiện bằng những con số quy luật sinh học. mức sống, tình hình sức khỏe dân cư, sự phát triển y tế và các thành tựu y học. Tuổi thọ trung bình sắp tới đang tăng lên song song với sự lão hóa dân cư! Trong những năm gần đây ở nhiều nước tuổi thọ trung bình tăng lên đến mức cao nhất, hiện nay sự tăng trưởng đó đã chậm lại đáng kể. Đáng chú ý tuổi thọ trung bình sắp tới rất cao, ở nữ là 78-80 tuổi, ở nam là 73-74 tuổi. Hiện tượng này ngày nay đã đạt được ở một số nước như: Nhật Bản, Thụy Điển, Pháp, Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu của các nước này cho rằng: cơ sở của hiện tượng tăng tuổi thọ trung bình là do việc tiến hành rộng rãi các biện pháp bảo vệ sức khỏe liên quan đến hệ thống dinh dưỡng, hoạt động vận động, phòng ngừa chấn thương. Chúng ta thường sử dụng khái niệm “dự phòng” gắn nó với bệnh tật, bệnh lý, với khả năng ngăn ngừa chúng. Đồng thời với vấn đề đó, tốt hơn cả là nói đến “tăng cường sức khỏe” vì mục đích của chúng ta – đạt mức cao của sức khỏe, “chất lượng” cao của con người bằng 90-95 tuổi.
Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tự hào rằng, so với thời kỳ trước Cách Mạng Tháng Tám tuổi thọ trung bình ở nước ta đã tăng gấp hơn hai lần! chúng ta xem tuổi thọ trung bình của một số nước trong các thập kỷ gần đây. Tuổi thọ trung bình – đó là chỉ số tích phân của trạng thái sức khỏe nhân dân. Do đó tại sao sự biến động của nó trong một nước, hoặc không có sự biến động thì không chỉ cần phải phân tích kỹ, sâu sắc, mà còn cần phải tiến hành hàng loạt biện pháp mang tính quốc gia. Ở mức độ thế giới nó nằm trong các hướng cơ bản của chương trình bảo vệ sức khỏe trước và sau năm 2000. Gắn liền vấn đề đó là yếu tố sinh thái, bảo hộ lao động. cải tổ sản xuất, một cuộc sống hợp lý, có chế độ dinh dưỡng thích hợp, hoạt động vận động.
Như chúng ta đã nhấn mạnh, tuổi thọ trung bình là chỉ số tích phân phụ thuộc chỉ số tử vong của cư dân theo lớp tuổi. Bản thân các chỉ số tử vong bao hàm mức độ tử vong theo từng nguyên nhân riêng biệt. Việc phân tích mối tương quan và ảnh hưởng của chúng tới tuổi thọ trung bình khá phức tạp. Trong chương này chúng tôi đưa ra một số nguyên nhân tử vong ở lớp người cao tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *