Tin tức

Tuổi thọ và môi trường liên quan với nhau

Tuổi thọ và môi trường liên quan với nhauĐối với số còn lại các yếu tố môi trường có ý nghĩa quyết định.
Theo họ thì tần suất bệnh lý tim – mạch và thần kinh ở họ hàng những người sống lâu khi về già thấp hơn, chuyển hóa mỡ ít rối loạn hơn. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu người Mỹ D.Grinberg những người sống lâu và họ hàng của họ thuộc loại người mà về mặt di truyền có khả năng kháng vữa xơ động mạch, ung thư cao.
Phương pháp sinh đôi (nghiên cứu các đặc điểm lão hoá và tuổi thọ của các cặp sinh đôi, đặc biệt là sinh đôi một trứng, có cùng một bộ gen di truyền) để nghiên cứu tuổi thọ. Kết quả cho thấy những người sinh đôi càng lớn tuổi bao nhiêu thì tuổi thọ của họ hàng ít bị các yếu tố di truyền chi phối bấy nhiêu.
Cần chú ý là các số liệu nghiên cứu thuộc phả hệ và quần thể cần điều chỉnh. Môi trường chung, lối sống, giáo dục của cha mẹ và trẻ em – các nhân tố môi trường – có thể tăng ý nghĩa khi tính toán yếu tố di truyền.
Phải chăng điều vừa nói có nghĩa là: người không có cha mẹ trường thọ sẽ không sống lâu được? Kết quả nghiên cứu cụ thể cho thấy chỉ có 30-60% trong số những người sống lâu thuộc dòng họ trường thọ. Đối với số còn lại các yếu tố môi trường có ý nghĩa quyết định. Về mặt tuổi thọ không đơn thuần con cháu lặp lại cha mẹ của mình.
Điều tối quan trọng là những người sống lâu trong các quần thể khác nhau có thể khác biệt về mặt biến động phát triển theo lớp tuổi. Nói khác đi là tồn tại sự khác biệt con đường đạt tới sự trường thọ. Nhờ nghiên cứu dịch tễ học trong các vùng có mức trường thọ cao người ta đã xác định được sự không thuần nhất của những biến đổi theo tuổi các hệ thống sinh lý tham gia vào việc hình thành các cơ chế trường thọ. Tại Ab-kha-zia hệ thống hàng đầu trong xác định các cơ chế này là: hệ thần kinh trung ương. Ở người có tuổi và người già tại các vùng này có trạng thái chức năng của hệ thần kinh được duy trì ở mức cao. Mức bệnh lý thần kinh (Parkinson, vữa xơ động mạch não) của họ thấp hơn nhiều so với các vùng khác (A-dec-bai-gian, Ucra-ina).
Ở A-dec-bai-gian các cơ chế trường thọ thuộc quần thể được hiện thực hóa chủ yếu do khả năng chức năng cao của hệ tim mạch. Những điểm đặc trưng của nó là nhịp độ những thay đổi theo tuổi diễn ra chậm, tần suất bệnh lý tim mạch thấp (vữa xơ động mạch, thiếu máu cục bộ tim).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *