Tin tức

Tương tác của tuổi thọ với đặc điểm di truyền

Các đặc điểm di truyền phân tử sinh học và hóa lý tách ra được các yếu tố cần thiết để xác định tuổi thọ.
Song bản thân hiện tượng tuổi thọ của loài khác nhau và kết quả đã được chứng minh nhiều lần về khả năng điều khiển nó bằng những thay đổi gen không khó đã cho thấy đây không phải là vấn đề không thể giải quyết được.
Tuổi thọ loài là một trong số các đặc điểm sinh học quan trọng nhất xác định về mặt di truyền. Nhưng làm thế nào để từ các đăc điểm di truyền phân tử sinh học và hoá lý tách ra được các yếu tố cần thiết để xác định tuổi thọ? Để thực hiện điều này, trong thời gian gần đây người ta thường sử dụng các phương pháp toán học chính xác và khách quan thay thế cho các phương pháp phân tích định tính, chủ quan. Tuy nhiên cho đến nay chưa có máy móc toán học chính xác nào để nguyên nhân – hậu quả của sự tương tác giữa tuổi thọ với từng đặc điểm di truyền hay tế bào riêng biệt. Tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá vẫn chỉ là hệ số tương quan. Dựa vào vai trò của cơ chế phân tử di truyền của sự lão hoá, người ta đã cho rằng: tồn tại mối tương quan giữa chúng với tuổi thọ.
Kích thước nhỏ nhất của bộ gen cần thiết cho sự tồn tại cơ thể da bào bằng 0,2-0,4pg. Song vì phần lớn các thông tin di truyền không riêng biệt mà liên kết với nhau nhiều lần mũ, kích thước của bộ gen ở động vật da bào có thể bằng hàng chục, hàng trăm lần pictogram (picô-10). Dựa vào đây nhiều nhà nghiên cứu cho rằng số lần lặp lại của các gen càng nhiều thì mức độ tin cậy của thông tin di truyền càng cao và tuổi thọ của loài tăng. Có nghĩa là giữa kích thước của bộ gen và tuổi thọ loài tồn tại mối tương quan dương tính (thuận). Trong khi đó việc phân tích các số liệu cho thấy tính chất của mối tương quan này phức tạp hơn nhiều. Tương quan dương tính chỉ có được khi so sánh các nhóm lớn. Ví dụ: quá trình tiến hóa của động vật không xương sống đơn giản (xoắn khuẩn, nhuyễn thể, côn trùng) tuổi thọ không giống nhau nhiều, kích thước của bộ gen thường nhỏ. Ở những loài động vật có xương sống, sống lâu hơn có chỉ số gen tương đương lớn gấp vài chục lần. Trong các nhóm phân loại nhỏ thường không thấy rõ mối liên hệ giữa tuổi thọ của loài với kích thước của bộ gen. Ví dụ: trong nhóm động vật có vú (48 loài) hay trong nhóm linh trưởng (26 loài) hệ số tương quan gần bằng không. Ở đây và sau này chúng ta sẽ so sánh các chỉ số của 3 loài được nghiên cứu tốt hơn cả về mặt sinh học chung theo quan điểm hiện nay là: ruồi dấm, chuột nhắt và người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *