Tin tức

Tỷ lệ trọng lượng não

Lứa tuổi từ 1 đến 15-19 tỷ lệ giữa trọng lượng não so với cân nặng giảm từ từ.
Lúc 3 tuổi trọng lượng não của nam và nữ giống nhau, nhưng từ sau đó cho đến già trọng lượng não của nam luôn luôn lớn hơn của nữ. Ở tuổi 15-19 trọng lượng não của nữ hầu như không tăng, còn ở nam giới tuổi 20-24 trọng lượng não đi vào “hằng định”. Trọng lượng não của nữ đi vào ổn định sớm hơn nam 5 năm, nhưng hiện tượng suy thoái lại xuất hiện đồng thời với nam giới. Từ 65-69 tuổi đã có hiện tượng teo não rõ rệt.
Vấn đề biến đổi theo tuổi của hệ thần kinh đã được các tác giả Liên Xô (trước đây) và nhiều nước khác công bố trong nhiều công trình. Đa số các tác giả cho rằng ở người có tuổi hoạt động chức năng thần kinh bị giảm sút hoặc có những biến đổi hình thái chung. Những biến đổi đó gồm có trọng lượng não, các quá trình loạn dưỡng trong các tế bào thần kinh (xơ teo, tạo nên các khổng bào trong nguyên sinh chất…) dẫn đến tạo thành những khung tế bào, làm ngưng đọng các sắc tố trong đó, làm xơ chai cũng như giảm thành phần collagen của tế bào này. Một trong những dấu hiệu não lão hoá về hình thái thường được mô tả – đó là sự giảm lượng tế bào thần kinh và thay đó là những nhân tố thuộc tế bào đệm.
Để làm sáng tỏ tính quy luật của sự phát triển cá thể, chúng tôi lấy tỷ lệ trọng lượng não trên trọng lượng thân thể qua các lứa tuổi làm một thông số để nghiên cứu. Các tác giả cho rằng ở thời kỳ sớm sau khi sinh trọng lượng não tuyệt đối phụ thuộc bởi tăng cân nặng. Giá trị tương đối giảm theo tuổi có tính quy luật theo mức tăng kích thước thân thể. Khi kích thước thân thể đạt tối đa, trọng lượng não đi vào hằng định, mặc dù sau đó cân nặng có thể vẫn tăng.
Nhiều nhà nghiên cứu khi quan sát kỹ quá trình phát triển cá thể đã sử dụng tỷ lệ này để so sánh với những trường hợp dị thường khác và phân tích cặn kẽ quá trình này trên một số quần thể. Chỉ số này phản ánh mức “cephalization” hoặc “cerebralization”, có nghĩa là phản ánh trị số trọng lượng não dưới ảnh hưởng ngoại lệ của thân thể đối với trọng lượng não.
Những số liệu trên bảng 18 giúp ta xác định rằng tỷ số trọng lượng nào trên cân nặng ở nam và nữ tạo nên những đường cong điển hình mang tính quy luật.
Ở lứa tuổi từ 1 đến 15-19 tỷ lệ giữa trọng lượng não so với cân nặng giảm từ từ. Nhưng ở lứa tuổi từ 1-2 tỷ lệ đó ở nữ cao hơn nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *