Tin tức

Tỷ lệ tử vong

Vấn đề là ở chỗ khi tuổi tăng lên các chỉ số tử vong cư dân trưởng thành tăng rất nhanh.
Nhưng đối với mục đích khoa học thông số này mang lại ít thông tin. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc theo lớp tuổi của dân số. Cụ thể là số nhóm tuổi có tỷ lệ tử vong cao (trẻ em, người già) bao nhiêu thì tỷ lệ tử vong càng cao bấy nhiêu. Chỉ số tử vong theo tuổi được tính bằng cách chia số trường hợp tử vong trong từng nhóm tuổi cụ thể trong một năm cho số dân trung bình trong nhóm tuổi này có ý nghĩa lớn hơn cả. Có thể nói rằng các chỉ số tử vong theo lớp tuổi phản ánh khá nhiều (tuy rằng gián tiếp) tình trạng sức khỏe của cư dân. Việc phân tích chúng là điều rất lý thú đối với các nhà lão khoa. Vấn đề là ở chỗ khi tuổi tăng lên các chỉ số tử vong cư dân trưởng thành tăng rất nhanh. Trước hết vấn đề này liên quan với sự lão hóa dẫn đến giảm khả năng sống của cơ thể và theo đó là sự phát triển bệnh lý lứa tuổi. Tất nhiên, rất nhiều điều trong biến động tử vong phụ thuộc vào điều kiện của môi trường xung quanh (thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi). Vì vậy để tách riêng biệt từng yếu tố già hóa ảnh hưởng tới mức tử vong, trong các công trình khoa học thường sử dụng các phương pháp toán thống kê đặc biệt.
Khoảng một thế kỷ rưỡi trước đây nhà bảo hiểm xã hội người Anh Gom-perts, trên cơ sở phân tích bằng thống kê các kết quả tử vong đã cho thấy: tử vong của người lớn (trên 35 tuổi) tăng dần với lứa tuổi cấp số nhân. Để mô tả quy luật này ông đã đề xuất công thức trong đó mức tử vong, các hệ số của mô hình. Sau này (vào năm 1860) Mei-co-khem đã thay đổi công thức bằng cách thêm vào nó các yếu tố nền mô tả sự tham gia của tỷ lệ tử vong, không phụ thuộc vào tuổi tác. Kết quả công thức của Gom-perts và Mei-co-khem có dạng sau đây:
Cho đến nay công thức này vẫn phổ biến hơn cả. Có lẽ, đối với việc mô tả biến động tử vong thì đây cũng là công thức thành công hơn cả. Đối với con người, công thức này “ có hiệu lực” trong độ tuổi từ 35 đến 80. Công thức này thường được sử dụng để thiết lập và phân tích các mô hình, các học thuyết trong lĩnh vực lão khoa.
Chỉ số tích phân lưu trữ thông tin về mức tử vong theo lớp tuổi là chỉ số trung bình của thời gian sống. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đã sử dụng nó kết hợp với các số liệu về mức độ tử vong trong các báo cáo tổng kết quốc tế và của các dân tộc như một đặc điểm nhân khẩu học quan trọng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *