Tin tức

Xác định tuổi thọ của loài

Việc xác định khả năng hoạt động của một trong số các hệ thống men bảo vệ cơ bản là superoxydismutase trong não, cơ tim và trong gan của 14 loài động vật có vú đã cho thấy mối tương quan dương tính nhỏ giữa chúng với tuổi thọ loài.
Các thông số sửa chữa ADN lôi cuốn sự chú ý đặc biệt, vì thiếu chúng các phân tử lớn phức tạp không thể tồn tại lâu được. Chúng ta đã xét ý đồ gắn sự khác nhau về tuổi thọ loài với các đặc điểm của sữa chữa AND. Các kết quả chống đối nhau thu được trong trường hợp này, có lẽ vì chỉ với cơ chế này không thể giải thích được sự khác nhau về mặt tuổi thọ.
Các kết quả phức tạp và không đồng nhất thu được khi nghiên cứu tính chất của mối liên quan giữa tuổi thọ loài với sinh tổng hợp protein và ARN. Kết quả thu được trên một số mô hình cho thấy tồn tại mối tương quan đáng kể, còn trên các mô hình khác lại không thấy mối tương quan này.
Các hệ thống bảo vệ (hệ thống tăng sự sống) hoạt động ở mức dưới tế bào, giữa tế bào và giữa các cơ quan giữ vai trò đáng kể trong việc xác định tuổi thọ của loài. Như chúng ta đã nhấn mạnh, trong số này các cơ chế chống oxy – hóa được coi là quan trọng hơn cả. Việc xác định khả năng hoạt động của một trong số các hệ thống men bảo vệ cơ bản là superoxydismutase trong não, cơ tim và trong gan của 14 loài động vật có vú đã cho thấy mối tương quan dương tính nhỏ giữa chúng với tuổi thọ loài. Trong trường hợp này nếu tính cả hoạt tính của men superoxydismutase lẫn khả năng tạo thành các gốc tự do thì mối tương quan rất cao. Tuổi thọ của loài động vật có vú cũng tương quan tốt với lượng các chất chống oxy hóa khác trong huyết tương như: carotinnoid, tocoferon, urê v.v…
Một hệ thống bảo vệ đặc biệt quan trọng khác là oxydase của microsom (oxy hóa tiểu thể) có chức năng hỗn hợp, chúng đảm nhiệm việc đào thải các sản phẩm độc nội sinh ra khỏi cơ thể. Sắc tố tế bào (xitocrom) p-450 giữ vai trò chủ đạo trong số hệ thống các men này. Chính lượng p-450 và các dạng của nó (như p-448) tương quan tốt hơn cả với tuổi thọ loài.
Các chỉ số sinh học đã xét, trong một chừng mực nhất định tương quan với tuổi thọ loài. Đó là các đặc điểm cấu trúc và chức năng của các hệ thống sinh học ở mức dưới tế bào và tế bào. Xác định các thông số hình thái – sinh lý thường đơn giản hơn. Vì vậy chúng được nghiên cứu một cách toàn diện trên các mẫu lớn và với số lượng loài động vật lớn hơn.
Thông số đầu tiên được quan tâm hơn cả là trọng lượng cơ thể và từng cơ quan riêng biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *